Team Leader After Sales (Landbouw)

Plaats in de organisatie

Business Unit : Landbouw  
Leidinggevende : CEO
Geeft leiding aan : Technical Product Specialists, Technical Product Administrator

 

Doel van de functie

Verantwoordelijkheid dragen voor een kwalitatieve dienst naverkoop om dagdagelijks de vragen vanuit het dealernetwerk op de meest efficiënte manier op te lossen, garanderen van een vlotte behandeling van waarborg aanvragen, continue technische  opleiding aan de dealers te verlenen, teneinde een optimale functionering te garanderen van het door de klant aangeschafte materiaal evenals de klantentevredenheid.

 

Resultaatsgebieden

Beleidsvorming en ontwikkeling

Vaststellen, bewaken en verbeteren van het Servicebeleid en bijbehorende doelstellingen. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van de rendabiliteit, kostenbeheer, klant- en dealertevredenheid. Nieuwe processen implementeren en continu verbeteren.

Functioneel aansturen
Aansturen, begeleiden en opvolgen van het Technical Support team:

 • verdelen van en opvolgen van de uitvoering van de werkzaamheden, zowel in het atelier als bij de klanten
 • de medewerkers motiveren door hun vaardigheden en bekwaamheden optimaal te benutten
 • onthalen en coachen van (nieuwe) medewerkers

Opleiding

Technische documenten verzamelen en centraliseren, zoals handleidingen van machines, presentaties en/of productbeschrijvingen, teneinde praktische en efficiënte tools te ontwikkelen voor dealers en hun klanten.

Technische opleidingen over nieuwe producten voorbereiden, om de zelfstandigheid van de dealers te bevorderen in hun dienst naverkoop; didactisch materiaal uitwerken.

De praktische organisatie van technische opleidingen coördineren in samenwerking met de Marketing & Communications Manager. 

Kwaliteit
Zich verzekeren dat het geleverde werk overeenkomt met de verwachtingen van de klant, zowel wat betreft de technische prestaties als de klantendienst. Eventuele klachten noteren en een verbeteringsactie voorstellen met een correcte planning.

Werkprestaties en – rapporten invullen na de interventies, teneinde een correcte opvolging en facturatie van de prestaties en wisselstukken te verzekeren. Vaak voorkomende problemen registreren en terugkoppelen naar de fabrikant.

Technische bijstand
Dealers bijstaan (telefonisch of per mail) voor complexe technische vraagstukken met betrekking tot depannages, herstellingen van machines van de toegewezen merken.

Regelmatige contacten onderhouden met de leveranciers om op de hoogte te blijven van vaak voorkomende problemen en hun oplossingen, en ze te anticiperen.

Waarborgen
Waarborgen behandelen en opvolgen door deze te analyseren tov de garantieperiodes van toepassing, en door de nodige operationele en/of administratieve acties te ondernemen. Controle en evaluatie van het claim budget.

Veiligheid & Gezondheid
De wettelijke en interne voorschriften inzake veiligheid & gezondheid tijdens de ingrepen strikt naleven.

Orde & Netheid
De interne regels inzake orde & netheid, en het onderhoud van het materieel (tools, werkplaats,) strikt naleven.

Andere taken
Fungeren als Back-up bij afwezigheid van de Technical Support Administrator, en hem ondersteuning bieden naargelang de behoeften. 

Interne overlegvergaderingen voorbereiden, actief deelnemen en opvolgen (o.a. Management Committee)

Actief en proactief streven naar continue verbetering binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.

Verrichten van algemene administratieve werkzaamheden eigen aan de functie.

Instaan voor de continue ontwikkeling van de eigen kennis door middel van het volgen van opleidingen, de deelname aan evenementen, het bijwonen van vergaderingen, teneinde deze vaardigheden optimaal te benutten binnen de organisatie.

Proactief voorstellen van innoverende ideeën en/of continue verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot activiteiten, werkmethodes en tools, teneinde de innovatie en operationele efficiëntie op alle niveau’s van de onderneming te bevorderen. Na overleg met de betrokkene partijen, actief deelnemen aan de implementatie van de goedgekeurde actieplannen.

Blijk geven van verantwoordelijkheidszin : zich volledig eigen maken van de uitdagingen en moeilijkheden van zijn functie, de inzet van zijn functie goed begrijpen en verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van zijn werk.

 

Functie eisen

 • Min. Bachelor in (landbouw) of gelijkwaardig door ervaring
 • Talenkennis: NL – FR – ENG (geschreven, gesproken, gelezen)
 • Kennis van de courante IT softwares (MS Office, …)

 

Vereiste competenties

Basisvaardigheden:

 • Communicatie en samenwerking (voor managers)
 • Resultaatgerichtheid (voor managers)

Specifieke vaardigheden:

 • Probleemoplossend denken
 • Klantgerichtheid
 • People Management

Diverse bijkomene vaardigheden :

 • Flexibiliteit & mobiliteit
 • Zorgvuldigheid
 • Plannen & organiseren
 • Ondernemingszin

Ben je geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatie naar jobs@matermaco.be

Solliciteer nu!